جیمز باند: کازینو رویال

۱ ساعت و ۲۰ دقیقهعمومی,

جیمز باند ماموریت دارد تا یک بانکدار را که پولهای سازمان های تروریستی را در بازار جهانی سرمایه گذاری می کند متوقف کندو گروه او را سرنگون کند ...

تاریخ بارگذاری: ۱۴ آبان ۱۳۹۹, ۱۷:۰۷