عزیز میلیون دلاری

۱ ساعت و ۱۹ دقیقهعمومی,

این فیلم درباره اردشیر مشکین ثروتمندترین مرد دنیاست که برای اموال خود به دنبال نوه گم شده خود عزیز می گردد و در این حین و بین ، زندگی او و اطرافیانش دستخوش اتفاقات عجیبی می شود.

تاریخ بارگذاری: ۱۴ آبان ۱۳۹۹, ۱۲:۳۹