ماجراهای ریدیک

۱ ساعت و ۵۲ دقیقهعمومی,

خلافکاری تحت تعقیب بنام «ریدیک»، پا به سیاره ای به نام هلیون پرایم می گذارد و در آنجا با امپراطوری بنام «نکرومونجر» ها روبرو می شود که قصد دارند تمام انسان های جهان را یا مطیع خود کرده و یا از بین ببرند.

تاریخ بارگذاری: ۱۴ آبان ۱۳۹۹, ۱۴:۲۲