ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی

۱ ساعت و ۳۵ دقیقهکودکان,

"فلینت لاکوود" جوان با استعدادی است که از کودکی دغدغه ابداع و اختراع وسایل جدید را داشته، اما همیشه ناموفق بوده است. پس از اینکه همه حتی پدرش از او ناامید می‌شوند،‌ موفق به اختراع دستگاهی می‌شود که با دریافت دستور و یک سری کد مربوط، غذای مورد نظر را از آب تهیه می‌کند. انگیزه "فلینت" مردم شهر است که توانایی خرید غذاهای گران را ندارند و اغلب با ماهی ساردین روزگار می‌گذرانند...

تاریخ بارگذاری: ۱۴ آبان ۱۳۹۹, ۱۵:۴۹