پسر جهنمی

۲ ساعت ۱۰ دقیقهبزرگسال,

«پسر جهنمی» درباره پسری معروف به هلبوی یا "پسر جهنمی" است که در میان دنیای انسان ها و ماوراءطبیعه گرفتار شده است و در کنار آن باید با جادوگران باستانی که قصد انتقام جویی از او را دارند، مبارزه کند و…

تاریخ بارگذاری: ۱۴ آبان ۱۳۹۹, ۱۷:۰۱